Casa de tip familial  rezidenţial pentru copii „Lukas” are o capacitate de 16 locuri, în care asistarea copiilor este asigurată, în principal, de o familie (soţ-soţie) şi personal suplimentar (educatori, personal de serviciu).

Climatul de familie este realizat de satisfacerea "trebuinţelor obligaţii" (economice, de confort, de siguranţă şi stabilitate) şi a "trebuinţelor aspiraţii"(de armonie şi unitate a cuplului, de instruire, de comunicare, de relaţii sociale şi de consideraţie).

Plecând de la premisa  că personalitatea copilului se construieşte sub influenţele primordiale şi adânc penetrante ale familiei, unde cuplul mamă-tată reprezintă mediaţia fundamentală, celula de referinţa simbolică pentru toţi copiii din lume, proiectul a urmărit redarea funcţiei originale, aceea de a forma triangularitatea. Această relaţie triunghiulară se poate stabili şi în absenţa părinţilor biologici. S-a urmărit astfel ca părinţii sociali, precum şi personalul de îngrijire din instituţie să preia sarcina ce ar reveni părinţilor naturali. Adulţii din instituţie devin, cel puţin parţial şi temporar figuri parentale.

Se doreşte ca  prin efectul acestui climat familial care este un mediu afectiv şi protector, copilul să înveţe să se construiască pe sine, să se situeze în raport cu ceilalţi,  efectuând fără pericol primele sale experienţe sociale şi sentimentale.

Prin reunirea inter-generatiilor în acelaşi areal, formularea scopurilor se referă înainte de toate la îmbogăţirea vieţii cotidiene a căminului şi la posibilitatea copiilor de a câştiga experienţă în legătură cu vârstnicii, care să le lărgească orizontul cunoaşterii iar prin aceasta să-şi dezvolte un repertoar mai extins.

În afară de aceasta copiii au ocazia să dobândească cunoştinţe despre istorie prin viu grai transmiţându-li-se şi cunoştinţe despre moştenirea culturală, dar şi să cunoască oameni care au timp să întreprindă ceva în comun cu ei.

Copiii află că bătrâneţea aparţine vieţii şi că ea este ceva cu totul normal, pot întâlni în imediata lor apropiere o "bunică", un "bunic". Pot să-şi dezvolte capacitatea de înţelegere pentru particularităţile oamenilor vârstnici şi să-şi dezvolte şi o comportare socială, capacitatea de a ţine cont de alţii, de a sări în ajutor, de a fi politicos, să aibă conştiinţa răspunderii, empatie şi solidaritate.