Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

  • FONDUL SOCIAL EUROPEAN
  • Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
  • Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
  • Obiectiv specific 4.1. Reducerea numarului de comunitații marginalizate în care exista populaţie aparţinând minorităţii roma (acele comunităţi în care populația apartinând minorităţii roma reprezintă minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
  • Titlul proiectului: „Rodna, masuri integrate pentru o comunitate solidara”
  • Contract POCU: POCU/138/4.1/115056
Close Menu