Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.  Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniune Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

  • FONDUL SOCIAL EUROPEAN
  • Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
  • Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
  • Obiectiv specific 4.2- Reducerea numarului de comunităţi marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
  • Titlul proiectului: „Turda – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active”
  • Contract POCU: POCU/140/4.2/113953

Dialog Social Primaria Turda 13.06.2018

Schimb Cultural Scoala Horia,Closca si Crisan Turda 12.06.2018

Schimb Cultural Scoala Horia,Closca si Crisan Turda 08.06.2018

Schimb Cultural Scoala Horia,Closca si Crisan Turda 08.06.2018

Close Menu