Capacitate

Casa de tip familial rezidenţial pentru copii „Lukas” are o capacitate de 16 locuri, în care asistarea copiilor este asigurată, în principal, de o familie (soţ-soţie) şi personal suplimentar (educatori, personal de serviciu)

Climat familial

Climatul de familie este realizat de satisfacerea "trebuinţelor obligaţii" (economice, de confort, de siguranţă şi stabilitate) şi a "trebuinţelor aspiraţii"(de armonie şi unitate a cuplului, de instruire, de comunicare, de relaţii sociale şi de consideraţie).

Companie caldă și protectoare

Plecând de la premisa că personalitatea copilului se construieşte sub influenţele primordiale ale familiei, s-a urmărit astfel ca părinţii sociali, precum şi personalul de îngrijire din instituţie să preia sarcina ce ar reveni părinţilor naturali. Adulţii din instituţie devin, cel puţin parţial şi temporar figuri parentale.

Salon educativ și parc de joacă

Educația prin joacă ajută la folosirea imaginației creative a copiilor și a altor abilități native în dezvoltarea inteligenței emoționale, a relațiilor interumane și a valorilor morale.