În data de 28.12.2015 a avut loc conferința de final a proiectului “SES – SANSA EGALA SIGURA pentru incluziunea ta sociala”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”, al cărui beneficiar este Fundaţia Caritabilă Sfântul Daniel Turda, în parteneriat cu SC T Smart Servicii SRL Cluj-Napoca, Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti “PROSOCIAL” Cluj-Napoca, Asociaţia Mentor în Munca Socială Alba Iulia şi Asociaţia Pro Assisto Campia Turzii, care s-a implementat în Regiunea Nord-Vest şi Centru, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 29.12.2014.

Evenimentul a avut loc incepand cu ora 16:00 la Hotel Centrum Turda, adresa: str. Avram Iancu nr.11, Turda.

REZULTATELE PROIECTULUI

 1. Grupul ţintă – GT previzionat era format din 125 persoane, dintre care: GT 1, persoane vulnerabile (50 persoane de etnie roma, 10 persoane cu dizabilitati, 30 familii care au mai mult de doi copii, 10 familii monoparentale); GT 2 – 17 persoane (5 asistenti personali, 10 asistenti comunitari, 2 mediatori sanitari) si GT 3 (8 manageri SES). Grupul tinta realizat a fost de 179 de persoane. Din total GT, 65% sunt femei, iar 154 de persoane din GT1 au participat la programe integrate: informare si consiliere, instruire, formare profesională si mediere. Din total participanti la instruire s-au certificate, nu minim 80% (80 p) conform proiectului, ci 97 de persoane, iar din acestia minim 51% (41 p) sunt femei. 32 de persoane si-au gasit un loc de munca in cadrul celor 8 SES-uri infiintate.
 2. Implementarea proiectului determină dezvoltarea de competenţe profesionale şi creşterea capacităţii de a ocupa un loc de muncă pentru persoanele vulnerabile din GT1, promovarea conceptelor de economie socială şi întreprindere socială prin organizarea de evenimente de informare adresate GT, potenţialilor iniţiatori de activităţi de economie socială, angajatorilor, societăţii civile interesate, crearea şi dezvoltarea de structuri de economie socială (SES) în zona rurală şi urbană din regiunile de implementare. Rezultate calitative • minim 24% ponderea persoanelor din GT1 care au fost angajate în cele 8 SES înființate
  • minim 80% ponderea absolventilor programelor de formare profesionala certificati
  • peste 90% din numarul de persoane participante la programe de formare profesionala satisfacute de cursul oferit. Rezultate cantitative
  • 125 persoane participante în proiect, previzionate, 179 de persoane, realizate;
  • 100 de persoane din GT1 informate şi consiliate previzionate, 154 de persoane realizate;
  • 80 de absolvenţi ai programelor de formare profesională, care au primit certificate de calificare sau absolvire recunoscute la nivel naţional şi European previzionate, 97 de persoane realizate;
  • 8 SES-uri înfiinţate, 5 in zona rurală si 3 in zona urbană, în cele două regiuni de implementare; after-school, îngrijire bătrâni la domiciliu şi construcţii;
  • 32 de persoane din grupul ţintă angajate, instruite la cursuri externalizate de formare profesională specifică activităţii SES-urilor din care fac parte.