Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeşte în oameni!
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”
Contract: POSDRU /173/6.1/S/147880
Titlul proiectului „SES – SANSA EGALA SIGURA pentru incluziunea ta sociala”

LANSARE PROIECT POSDRU /173/6.1/S/147880
Beneficiar este Fundaţia Caritabilă Sfântul Daniel Turda, în parteneriat cu:

    • SC T Smart Servicii SRL Cluj-Napoca,
    • Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti “PROSOCIAL” Cluj-Napoca,
    • Asociaţia Mentor în Munca Socială Alba Iulia şi
  • Asociaţia Umanitară HILF-RO Cluj-Napoca,

se implementează în Regiunea Nord-Vest şi Centru, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 29.12.2014.

Organizarea conferintei de lansare a proiectului va avea loc marti, 27.01.2015, începând cu ora 14:00 în Sala Mare a Primăriei municipiului Turda.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea a 8 structuri ale economiei sociale pentru valorificarea forţei de muncă locale, în scopul integrării durabile pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, supuse riscurilor de excluziune socială, prin dezvoltarea competenţelor şi capacităţii de ocupare ale acestora şi prin crearea de 32 de locuri de muncă în zone urbane şi rurale.

Grupul ţintă al proiectului constă din 125 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, asistenţi personali, asistenţi comunitari, mediatori sanitari, şi manageri ai structurilor economiei sociale. Din grupul ţintă al proiectului, 100 de persoane vor participa la programe integrate: informare şi consiliere profesională, asistenţă şi mediere pentru integrare/reintegrare pe piaţa muncii.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 6.006.514 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 5.886.383,72 lei.