INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Autoritatea contractantă  Fundaţia Caritabilă „Sfântul Daniel” Turda, va invită să depuneti oferta pentru următoarea achiziție:

Denumirea achizitie: Servicii formare profesionala initiere TIC (60 ore),  în cadrul proiectului Turda – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active
Tip contract: Servicii
Cod CPV: cod CPV 80530000-8  Servicii de formare profesională.

Descrierea contractului: Contractul are ca obiect achiziționarea de Servicii formare profesionala initiere TIC (60 ore) cod CPV 80530000-8  Servicii de formare profesională. Serviciile achiziționate vor fi prestate în cadrul proiectului „Turda – dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, de către  Fundaţia Caritabilă „Sfântul Daniel” Turda. Astfel pentru atingerea obiectivului general propus este necesară achiziția de servicii de formare profesionala calificare, în vederea susținerii activităților destinate grupului țintă, activități ce au ca scop prevenirea excluziunii sociale a membrilor comunității aflați în situații dificile. Prin raportare la cele menționate amintim obiectivele urmărite în acest sens, respectiv cresterea competentelor profesionale si a gradului de ocupare in randul persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea prin asigurarea unui pachet complex si integrat de servicii de ocupare, formare profesionala si plasare a fortei de munca bazate pe principii stiintifice si adaptabile contextului economico-social identificat in comunitate. În cadrul proiectului, în conformitate cu traseul profesional realizat se va sprijini participarea la o serie de programe de initiere TIC pentru 50 persoane din grupul tinta pentru favorizarea utilizarii tehnologiei informationale (formare TIC) si asigurare alfabetizarii digitale a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala

Valoarea estimată a contractului: În cadrul proiectului pentru determinarea procedurii de achiziție s-a luat în considerare valoarea cumulată a cheltuielilor cu servicii formare profesionale, așa cum sunt ele prevăzute în bugetul proiectului, conform art. 18 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificăriile și completările ulterioare, în această valoare cumulată a fost prinsă și suma bugetată pentru Servicii formare  profesionala initiere TIC (60 ore), respectiv suma de 50.000,00 fără TVA conform bugetului proiectului.

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

Durata contractului: Contractul „Servicii formare  profesionala initiere TIC (60 ore),)va fi încheiat pe o perioadă determinată de la data semnării sale de către ambele părți până la finalizarea prestării serviciilor, la care se adaugă și termenul prevăzut pentru plata facturilor. Durata alocata pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului : perioada  august 2020- octombrie 2020.

Operatorii economici au obligatia de a depune oferta pentru prezentul anunț la sediul operational al fudatiei, din Mun. Turda, str. Axente Sever nr. 6 jud. Cluj, pana la data de 25.08.2020 și ora limită 14.00 in plic inchis .


In situatia in care vor exista 2 oferte identice ca pret si ca valoare se va solicita reofertarea.

Anexat ofertei, se vor prezenta atât formulare completate, cât și documentele justificative conform caietului de sarcini.

 

 

 

Întocmit,

Responsabil achiziții publice S

Constantinescu Simion

Invitatie participare TIC

Caiet de sarcini TIC

Formulare achizitie formare profesionala initiere TIC

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *