• FONDUL SOCIAL EUROPEAN
  • Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
  • Axa prioritară 5 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunității
  • Obiectiv specific 5.1- Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
  • Contract: POCU/717/5.1/155615
  • Titlul proiectului „TURDA – solidaritate pentru comunitate”
  • Solicitant:Fundația Caritabilă „Sfântul Daniel” - Turda
  • Parteneri: Directia de asistenta Sociala Turda si Centrul pentru Afaceri Solidare SRL București

INFORMĂRI / EVENIMENTE

activități din derularea proiectului

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este „Dezvoltarea comunitara si cresterea calitatii vietii Municipiului Turda, judeþul Cluj prin asigurarea unei interventii sociale integrale in domenii sociale relevate, respectiv ocupare si antreprenoriat, servicii sociale si socio-medicale si favorizarea accesului la informare privin drepturile sociale si cetatenesti a membrilor comunitatii”. Pentru atingerea acestui obiectiv generos, proiectul asigura interventii concentrate si complementare pentru cele 800 de persoane apartinand grupului tinta, respectiv persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din teritoiul vizat de Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Turda”

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1

Cresterea competentelor profesionale si a gradului de ocupare in randul persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune
sociala din comunitate prin asigurarea unui pachet complex si integrat de servicii de ocupare, formare profesionala si plasare a
fortei de munca bazate pe principii stiintifice si adaptabile contextului economico-social identificat in comunitate. Prin serviciile de
informare, consiliere si mediere pe piata muncii proiectul contribuie la crearea unui profil profesional individualizat care sa
corespunda nevoilor pietei muncii locale pentru un numar de 400 persoane, din care 320 de etnie roma. Prin aceste masuri
proiectul sprijina angajarea unui numar de 100 persoane (urmare masurilor de mediere), calificarea unui numar de 400 persoane
in meserii cerute pe piata muncii locale.

OS 2

Stimularea spiritului antreprenorial al locuitorilor din comunitate si consolidarea mediului de afaceri locale prin masuri
concrete de sustinere a potentialilor antreprenori si nu in ultimul rand prin subventionarea celor mai sustenabile 8 afaceri
identificate pe perioada implementarii proiectului. Activitatile de formare profesionala prin care oferin un nivel de cunostinte de
baza complementar cu instituirea unui program complex de mentorat contribuie la identificarea adevaratilor antreprenori., Ulterior
actiunile de sustinere a acestor antreprenori in dezvoltarea si punerea in practica a afacerilor proiectate asigura premisele ca
afacerile initiate sa dureze si sa fie acele instrumente de gasire a solutiilor optime pentru cresterea calitatii vietii cetatenilor din
localitatea respectiva. Proiectul contribuie la crearea de 8 noi locuri de munca, prin afacerile nou infiintate, in Municipiul Turda

OS 3

Imbunatatirea conditiilor de viata si reducerea riscului de saracie si excluziune sociala a 800 persoane marginalizate din
comunitate prin asigurarea unui pachet complex si integrat de servicii sociale ce vor fi furnizate în funcþie de nevoile identificate.
Orientarea serviciilor sociale propuse se bazeaza pe structura grupului tinta a proiectului si aceastea sunt acordate atat familiilor
si copiilor, cat si persoanelor varstnice dependente pentru a acoperi intraga paleta sociala identificata in comunitate.

OS 4

Asigurarea responsabilitatii sociale partajate a membrilor comunitatii constientizand participarea cetateneasca si
promovand cooperarea si colaborarea, inclusiv a spiritului de voluntariat astfel incat cetatenii si actorii institutionali sa se implice
activ in viata sociala si economica a comunitatii. Responsabilizarea civica si dezvoltarea spiritului tolerant si nondiscriminator fata
de societate, prin implicarea directa a tuturor membrilor comunitatii este rezultatul acestui obiectiv specific si poate fi motorul
dezvoltarii comunitare avand la baza asteptarile si nevoile concrete ale cetatenilor

Solicitant

Parteneri

Contact

Adresați-ne în scris solicitarea:
Permit colectarea și stocarea datelor cu caracter personal din acest formular conform Politicii de confidențialitate

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.