• FONDUL SOCIAL EUROPEAN
  • Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
  • Axa prioritară: 4 lncluziunea socială și combaterea sărăciei
  • Domeniul major de intervenție:  4.16. Consolidarea capacitatilor întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o maniera autosustenabilă
  • Titlul proiectului:Afaceri sociale într-o societate solidară”
  • Contract nr. POCU/449/4/16/127307
  • Solicitant: Fundația Caritabilă „Sfântul Daniel” - Turda
  • Parteneri:  Centrul pentru Afaceri Solidare SRL București

INFORMĂRI / EVENIMENTE

activități din derularea proiectului

Erata 4 – Competitie planuri de afaceri 127307

Erata 4 – Competitie planuri de afaceri 127307 Lista candidatilor planuri de afaceri CONTESTATIE 127307 Erata 4

Rezultat in urma solutionarii contestatiilor 26.10.2020

Lista candidatilor planuri de afaceri in urma contestatiilor

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea sectorului economiei sociale și a bunăstării comunitare prin sprijinirea înființării a 21 de întreprinderi sociale și creșterea abilității persoanelor de a materializa idei de afaceri sociale inovative prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale pentru 105 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale în regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru, Sud-Muntenia.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1

Creșterea conștientizării și crearea unei atitudini pozitive față de cultură antreprenorială bazată pe inovare socială și tehnologică, dezvoltarea competențelor de antreprenoriat social și manageriale în Nord-Vest, Sud Muntenia și Centru.

OS 2

Creșterea capacității individuale de ocupare pe cont propriu a persoanelor peste 18 ani prin consiliere, formare profesională asistență și sprijin pentru inițierea afacerilor din domeniul economiei sociale.

OS 3

Dezvoltarea de oportunități crescute de înființarea de noi afaceri sociale ce vor genera noi locuri de muncă adresate grupurilor vulnerabile.

OS 4

Creșterea ratei de ocupare în rândul persoanelor vulnerabile în diferite sectoare economice, prin finanțarea a 21 de idei de afaceri start-up (întreprinderi sociale) prin intermediul schemei de ajutor de minimis.

OS 5

Crearea primiselor de dezvoltare a sectorului prin aderarea la parteneriate și consolidarea transferului de cunoștințe și bune practici privind economia socială/întreprinderile sociale/marca socială.

Solicitant

Parteneri

Contact

Adresați-ne în scris solicitarea:
Permit colectarea și stocarea datelor cu caracter personal din acest formular conform Politicii de confidențialitate

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.