Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – “Investim în dezvoltare durabilă”
Axa Prioritară 4: “lncluziunea socială și combaterea sărăciei”
Domeniul major de intervenție 4.2: „Reducerea numărului de comunității marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate"
Titlul proiectului: Turda – Dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active
Contract: POCU / 140 / 4.2 / 113953
Solicitant: Fundația Caritabilă „Sfântul Daniel” - Turda
Parteneri: (1) UAT Municipiul Turda – Serviciul Public de Asistență Socială (2) Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan” Turda
(3) Asociația Asistenților Sociali Profesioniști „Pro Social Cluj (4) Centrul pentru Afaceri Solidare SRL București

INFORMĂRI / EVENIMENTE

activități din derularea proiectului

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea comunitară și creșterea calității vieții orașului Turda (zona marginalizată str. Calea Victoriei, Hațegului, I.L. Caragiale, Lotus, Lianelor, Narciselor, Nuferilor) prin asigurarea unei intervenții sociale integrate în domenii sociale relevante, respectiv educație, ocupare, servicii sociale și socio-medicale, locuire și favorizarea accesului la informare privind drepturile sociale si cetățenești ale membrilor comunității

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1

Creșterea nivelului de pregătire pentru școală, facilitarea accesului la educație preșcolară, diminuarea riscului de abandon școlar și înțelegerea de către părinți a necesității educației pentru viitorul copiilor lor, adresat unui număr de 200 copii și 80 părinți

OS 2

Creșterea competențelor profesionale și a gradului de ocupare în rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitate prin asigurarea unui pachet complex și integrat de servicii de ocupare, formare profesională și plasare a forței de muncă bazate pe principii științifice și adaptabile contextului economico-social identificat în comunitate

OS 3

Stimularea spiritului antreprenorial al locuitorilor din comunitate și consolidarea mediului de afaceri locale prin măsuri concrete de susținere a potențialilor antreprenori și, nu în ultimul rând, prin subvenționarea celor mai sustenabile 20 de afaceri identificate pe perioada implementării proiectului

OS 4

Îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială a 580 persoane marginalizate din comunitate prin asigurarea unui pachet complex și integrat de servicii sociale și socio-medicale bazat pe nevoile identificate

OS 5

Îmbunătățirea condițiilor de locuit în comunitate sprijinind siguranța locuirii și evitarea posibilelor dezastre naturale care ar putea să pericliteze viața cetățenilor, pentru un număr de 37 locuințe

OS 6

Asigurarea responsabilității sociale partajate a membrilor comunității conștientizând participarea cetățenească și promovând cooperarea și colaborarea, inclusiv a spiritului de voluntariat, astfel încât cetățenii și actorii instituționali să se implice activ în viața socială a comunității

Grup țintă

Grupul țintă selectat este din zona urbană și face parte din categoria „în risc de sărăcie și excluziune socială” întrucât au un venit disponibil echivalent situat sub pragul riscului de sărăcie.
580

total persoane

90

de etnie romă

250

copii sub 14 ani

280

femei

Solicitant

Parteneri

UAT - Serviciul Public de Asistență Socială Turda
Școala gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan” Turda
Asociația Asistenților Sociali Profesioniști PROSOCIAL
Centrul pentru Afaceri Solidare „Romulus Business Center” - București

Contact

  • tel: 0744607532

  • Experți grup țintă: Lavinia Saroși, Sas Ioana, Morar Cristina

  • Facilitator comunitar: Ferencz Francisc Mitică

  • Sediu activități: Str. Axente Sever nr.6, Turda, jud. Cluj

  • email: socialturda@fundatiasfdaniel.ro

Adresați-ne în scris solicitarea:
Permit colectarea și stocarea datelor cu caracter personal din acest formular conform Politicii de confidențialitate

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.