Înființarea Centrului Comunitar de Servicii Sociale Integrate, care va oferi servicii integrate pentru 600 de persoane, din care:

 • 250 copii sprijiniți în procesul educativ prin servicii specifice și 50 de părinți implicați în activitățile educaționale în favoarea copiilor;
 • 300 persoane implicate în măsuri active în vederea stimulării și asigurării ocupării pe piața muncii;
 • 190 de persoane partivcipante la cursuri de calificare în domenii cerute pe piața muncii locală si subvenționate, din care 80 persoane de etnie romă; 50 persoane inițiate TIC și subventionate;
 • 100 de persoane integrate pe piața muncii;
 • 100 de persoane cu competențe antreprenoriale;
 • 30 de afaceri subvenționate, funcționale și sustenabile;
 • 50 persoane vârstnice sprijinte prin furnizarea de servicii sociale integrate;
 • 77 de persoane cu dizabilități sprijinite prin servicii de reabilitare și recuperare;
 • 350 persoane beneficiare de servicii socio-medicale prevenție;
 • 30 de locuințe îmbunatățite;
 • 2 Festivaluri locale privind toleranța și promovarea incluziunii sociale organizate;
 • 600 de persoane participante și implicate;
 • 70 tineri implicați în acțiuni de combatere a nondiscriminării;
 • 200 de persoane beneficiare de servicii sociale specifice si de informare cu privire la fenomenul violenței domestice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *